Főooldal
Hitéletünk

Hitéletünk

Ez év jelmondata: „A szentmise a család erőforrása.”

A családok segítése a katolikus lelkiség megélésében.

Az óvoda elfogadja, hogy a nevelés döntő tényezője a gyermek közvetlen környezete: a családja. A gyermek személyiségének alakulásában meghatározó, hogy milyen nevelési, hitbeli hatások érik ebben a közösségben. Az óvodai nevelés a családi neveléssel együtt, azt kiegészítve szolgálja a gyermek fejlődését.

A családjaink helyzete társadalmunkban igen eltérő, gazdasági, mentális, szociális, Hitéleti szempontból. Szükséges egy olyan családi értékrend, amely segít szétválogatni és értelmezni a gyermekre rázúduló információ áradatot. Az isteni szeretet megtapasztalása a családban a katolikus hit gyakorlása a szentmiséken való részvétel a társadalmi nehézségek, sok esetben a kilátástalanság megéléséhez ad lelki támogatást.

A hit olyan erőforrás, amelyet, semmi külső tényező nem befolyásol,

A fiatalokban nagyon sok érték van és ránk vannak bízva! Közösségben vagyunk!

Katolikus óvodánkban kiemelt feladatunk, hogy a gyermekek megismerjék a szereteten alapuló értékrendet, az egymásra való odafigyelés fontosságát, s rácsodálkozni a teremtett világ szépségeire. Mindezt szeretetteljes légkörben tapasztalják meg, ahol az óvodapedagógusok és a szülők igyekeznek hatékonyan együttműködni a gyermek érdekében.

Célunk:

 • A katolikus hitélet megtapasztalása az óvodai élet során,
 • Isten szeretetének megvilágítása a gyermekekben,
 • A keresztény családi nevelés folytatásaként a katolikus értékek erősítése és kiegészítése, valamint közvetítése a gyermekek által a családba,
 • A legfőbb erények a felebaráti szeretet, megbocsátás, segítőkészség, bűnbánat, önzetlenség, figyelmesség fejlesztése,
 • A katolikus vallási élet eszközei: Egyház, egyházi év, szentek tisztelete,
 • A teremtett világra való rácsodálkozás képességének kialakítása, fejlesztése (öröm, hála, megbecsülés, védelem, óvás, felelősség, stb.).
 • A családok segítése a katolikus lelkiség megélésében
 • Eggyel mindig többen vagyunk, velünk van Jézus
 • Az erkölcsös viselkedés alapozása
 • A nap folyamán végig jelen van
 • Az elfogadó, befogadó szeretet megtapasztalása
 • Személyes példaadás
 • Komplexitás – Minden mindennel összefügg!
 • A családoknak szervezett programok
 • A szentmiséken való részvétel a családokkal közösen
 • Az érdeklődés felkeltése, a szülők motiválása
 • Segítségnyújtás a gyermeknevelésben – katolikus szemlélet szerint
 • Irodalom ajánlása – neveési, hitélet területeken

Alapvető feltétel a kölcsönös tisztelet és bizalom. Az óvodapedagógusok napi szinten konzultálnak a szülőkkel. Ezáltal az együttnevelés, az együttműködés érdekében a folyamatos párbeszéd feltételrendszere biztosított.  Szakszerűen segítik a szülőket a gyermeknevelésben, ezzel elősegítik a gyermekük  iránti  felelősségérzet növekedését.

„Minden a családban kezdődik.”

„Család légy, ami Isten tervei szerint vagy!”

Ebben a nevelési évben óvodánk, mint az isteni szeretet helye és eszközeként teljesíti feladatait. Hisszük, hogy a család belső életének alakítása (lelkület) a gyermekeken keresztül valósul meg és az óvodában kialakított vallási szokások bekerülnek a család életébe

Hitéletet erősítő kapcsolattartási formák:

 • Előadások szervezése
 • Közös imádság
 • Közös örömök
 • Plébános Atya,a hitoktató jelenléte az óvodában
 • Egyházközség életébe való bekapcsolódás segítése. –  Programok – pl. házszentelés, közös kirándulás, zarándoklat szervezése