Főooldal
Pályázatok

Pályázatok

Egészségre nevelés Nagykörű óvodájában TÁMOP-6.1.211/1-2012-1342 pályázat a tavalyi évben sikeresen lezárult. A pályázat eredményeként és a fenntarthatóságot követve a 2016-2017 nevelési évben is nagy odafigyelést fordítunk egészségóvó és megelőző tevékenységeinkre, folytatva a megkezdett pályázati munkát.

Az egészséges életmódra nevelés élethosszig tartó folyamat, amely születéstől az élet végéig tart. Az egészséges életmóddal kapcsolatos alapvető attitűdök már az egészen korai gyermekkorban kialakulnak, ugyanakkor még az idősek szemlélete is formálódhat.

Az egészséges életmód alakítása

A pályázatban a teljes körű egészségfejlesztésünk célja, hogy az egészségnapok alkalmával, minden gyermek részesüljön a teljes testi-lelki jóllétét, egészségét, egészségi állapotát hatékonyan formáló, fejlesztő tevékenységekben.

A pályázatban kiemelt figyelmet fordítunk a gyermek egészséghez, biztonsághoz való jogai alapján az átfogó egészségfejlesztéssel összefüggő feladatokra, amelyek:

· az egészséges táplálkozás,

· a mindennapos testnevelés, testmozgás,

· a testi és lelki egészség fejlesztése

· a baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás,

· környezetünk védelme és megelőző tevékenységek.

· a személyi higiéné területére terjednek ki.

Az egészségnevelés során figyelembe vesszük a gyermekek biológiai, társadalmi, életkori sajátosságait , és aktuális érdeklődésüket.

A prevenciós programunk a helyes életritmus, a táplálkozás, a testápoláshoz, az öltözködéshez, a mozgáshoz, edzéshez, a baleset megelőzéshez kapcsolódó gyermeki tevékenységekkel összefüggő teljes körű folyamat.

– Az ezen alapuló helyes szokások kialakításával biztosítjuk a megfelelő életmódot az egészség óvása, megőrzése érdekében!

– A testi szükségletek kielégítésével megalapozzuk jó közérzetüket, ami minden egyéb tevékenység végzéséhez szükséges és a betegségek megelőzéséhez vezethet

– A helyes életritmus kialakításával nemcsak a testi, hanem a szellemi fejlődésüket is biztosítjuk, a családokkal együttműködve.

Amennyiben szükséges , megfelelő egészségügyi szakemberek bevonásával a szülőkkel – óvodapedagógusokkal együttműködve- speciális gondozó, prevenciós es korrekciós testi, lelki nevelési feladatok ellátását is biztosítjuk.

SIKERKRITÉRIUMOK:

A egészségmegóvó tevékenységünk akkor válik sikeressé ha az elvárt eredményeink megvalósulnak:

– Felszabadult, vidám élmény teli napok biztosítása gyermekek és felnőttek részére

egyaránt.

– Minden napra, izgalmas, érdeklődést keltő programok szervezése.

– A programok szervezésébe, lebonyolításába a szülőket aktív bevonásával / képek

gyűjtögetése, vitamin – egyéb ételek készítése a gyerekekkel együtt,

– Lehetőséget nyújtunk a csoport mindennapos életének, tevékenységeinek,

napirendjének betekintésébe.

– A gyermekek megismertetése az egészséges, vitaminban gazdag ételekkel, italokkal.

– A közös, örömteli munka során fejlődjön szépérzékük, ízlésük, ízlelésük,gondolkodásuk, észlelésük, figyelmük, megfigyelőképességük, kitartásuk, szabálytudatuk, egymásiránti közösségtudatuk, bővüljön ismeretanyaguk.

– Szemléletváltás a családokban az egészségmegőrzés az egészséges életvitel témakörében.

Szem előtt tartjuk és beépítjük a mindennapjainkba a pályázati tematikát is.

EGÉSZSÉG PÁLYÁZAT TEMATIKA 2014. 11.hó – 2015. 04.hó-ig

Az egészség pályázat témái:

1. Az egészséges táplálkozás fontossága kisgyermekkorban, „Nincs jobb, mint a jó egészség.”

2. Reform konyha „Természetes íz és étvágy!”

3. A testi és lelki egészség fejlesztése – „A pozitív gondolatok jobban gyógyítanak, mint ezer orvos szaktudása”

4. A személyi higiéné területei – testápolás-higiéniai szokásaink „Tisztaság fél egészség „Babafürdetés”

5. A személyi higiéné területei – fogápolás,- „Rágjál sokat, mossál fogat!”

6. Minden napos testnevelés és testmozgás „Mozgás, erő, egészség!”

7. A gyógyítás „Fűben, fában orvosság”

8 „A baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás”

9. A természetes környezet a tiszta levegő fontossága, a dohányzás megelőzéssel kapcsolatos témafeldolgozás és játék.

EGÉSZSÉGPÁLYÁZAT FENNTARTHATÓSÁGA

2016-2017.

A pályázat eredményeként intézményünkben egy új programot vezettünk be, melynek fő célja az egészséges életmód megalapozása, az egészséges táplálkozás megszerettetése kisgyermekkorban.

2016-os nevelési évben több alkalommal az évszakok adta lehetőségek kihasználásával, olyan tevékenységeket, foglalkozási témákat építettünk be mindennapi életünkbe, amelyek szervesen kapcsolódtak az egészség megőrzési programunkhoz.

A szülők bevonásával gyümölcsnapot szerveztünk minden óvodai csoportban, így a megjelölt időpontban rendszeresen biztosították az otthonról hozott gyümölcsöket, zöldségféléket. Ősszel és tavasszal rendszeresen ellátogattunk a helyi piacra és az ott vásárolt gyümölcsökből és zöldségekből salátát készítettünk. Az említett tevékenységek jó lehetőséget biztosítottak óvodásaink számára, hogy az egészséges táplálkozásról alkotott ismereteiket bővíthessük és elmélyíthessük.

Tavasszal, a családokkal közösen családi sportnapot rendeztünk, amely célja az egészséges testmozgás megszerettetése.

Tapasztalataink szerint a családokon belül kevés figyelmet fordítanak a szülők az egészségre neveléssel és így a mi intézményi feladataink körébe tartozik mindez. Évről-évre kihasználjuk lehetőségeinket és szervezünk alkalmakat a témával kapcsolatban.


Skip to content